Velkommen til Fyns Militærhistoriske Museum!

Nyheder!!

Museets midlertidigt ned fra sidste dag i oktober. Vi ved ikke nærmere om hvor og hvornår udstillingen åbner igen, men vi håber på at få svar fra Odense Kommune i slutningen af denne måned på forslaget om at rykke museet ud i den gamle kaserne på sdr. Boulevard. Vi holder jer opdateret!

Se også: http://www.milmus.dk/om-os/det-sker/

HUSK!!! Sidste dag museet har åbent i denne omgang er 31. oktober!!

 

Nyt Nyt!

Museet er blevet “Demensvenligt” og tilbyder i den sammenhæng særlige ture for ældre og demente.

Mindre grupper beboere på plejehjem, herunder demens ramte, har fri adgang til rundvisning sammen med plejepersonale. Tilmelding til Søren Rabenhøj, tlf. 2371 9230, eller mail: soerenrabenhoej@gmail.com  (bemærk: museet er midlertidig lukket ned fra 01 oktober 2017, på grund af flytning, men ordningen fortsætter snarest efter åbning i nye lokaler.

 

Tak for et fremragende foredrag!

Tak til Mihcael Lollesgaard for et spændende og informativt foredrag – og tak til alle jer der mødte op!

Der er billeder længere nede på siden

Michael Lollesgaard kommer ekstraordinært og holder foredrag den 23. august!

Generalløjtnant Michael Lollesgaard afsluttede ved årsskiftet sit virke som Force Commander ved FN missionen i Mali. Missionen i Mali er forholdsvis ukendt for mange danskere, men Michael Lollesgaard har aktivt forsøgt at sætte politisk fokus på missionen, hvilket bl.a. betød, at Danmark øgede sit bidrag til missionen. Den tidligere styrkechef vil i sit oplæg komme ind på hans erfaringer fra Mali, konfliktens hovedtemaer, særlige udfordringer ved missionen – militært såvel som politisk samt hvorvidt en FN-styrke overhovedet kan operere i et miljø, hvor styrken i sig selv er et mål for terrorisme?

 

   [

Facebook-logo

 

Til skræk og advarsel… Sergent Holm fra Vagtkompagniet i Den Kongelige Livgarde viser her hvordan vagtstøvler skal pudses og gejles inden hver vagt. En proces der kan tage op til 5 timer per sko, før den sidder lige i skabet. 5 timer per sko…!

Museets beliggenhed 
(Parkeringsmulighed lige foran museum; 10,- kr./time.

Men for enden af Dannebrogsgade 2 timers gratis parkering).

 

forsvaret
Citat fra leder, Fyens Stiftstidende 24 DEC 2016: Det er en realitet, at vores frie, åbne og demokratiske samfund er truet, hvis vi ikke aktivt forsvarer det. Derfor skal vi have et troværdigt forsvar […] Det kræver, at vi dels skal styrke vort forsvar og vores politi, dels udbygger samarbejdet med vore alliancepartnere i Nato, EU og Europol. For sikkerhed har både en politisk og en økonomisk pris. Og begge dele skal vi være klar til at betale.

                                                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fast i nød” (Fynske Livregiments parademarch)

 “4. Bataillons signal”

 

Trompet: Pens. lektor Kai Verdelin
Sang: Pens. lektor Jens Nielsen, Midtfyns Gymnasium