Fonde

Fonde og myndigheder, der har ydet støtte ved nyindretningen:
(i alfabetisk orden)

ALBANI FONDEN

FORSVARETS BEFALINGSMANDS FORENING

FIONIA FONDEN
FONDEN HJEMMEVÆRNSGÅRDEN I KERTEMINDE
FORENINGEN LUNDE BRAND AF 1841
HJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN
MØLLERENS FOND
NORDEA FONDEN
ODENSE KOMMUNE
SIMON SPIES FONDEN
TOTALFORSVARSREGION FYN, SYD – OG SØNDERJYLLAND
 Nedenstående fonde og foreninger har tidligere ydet støtte:
(I alfabetisk orden)
 
 • Albanifonden
 • Aslaug og Carl Friis Legat
 • Energi Fyns Almene Fond
 • A/S Fehr & Co Fond
 • Fionia Fond
 • Fond Kerteminde Hjemmeværnsgård
 • Foreningen Lunde Brand
 • Fynske Frimureres Fond
 • Ingeniør N.M. Knudsens Fond
 • Møllerens Fond
 • Nordeafonden
 • Odd Fellow Logerne i Odense, Den humanitære Fond
 • Odense Garnisons Privatkasse