Foredragsrække 2018

(Bemærk: Parkering på Hunderupskolens parkeringsplads ved Solfaldsvej. Derfra nås soldaterhjemmet bedst via det gamle kaserneområde)

Medlemmer har gratis adgang til foredragene. Entre for ikke medlemmer er kr.  25,00.

Vi har lavet et program, der er spækket med spændende foredrag i dette forår. Ideen er at holde museet i live mens vi er midlertidigt lukket ned, ved at lave arrangementer for jer! Der er endnu et par arrangementer i foråret, men dem kan vi først løfte sløret for lidt senere..

Vi håber at I vil komme forbi – Vi glæder os til at se jer!

Foreløbig er flg. foredrag planlagt:

5. april, torsdag kl 19:00: Truslen fra øst
Vi har været så heldige ar Major Kirsten Bach har kunne afse tid i sin ellers travle kalender til at komme til Danmark og holde et foredrag for os om sit arbejde i Szczecin, Vestpommern regionen, Polen. Her arbejder man aktivt med truslen fra Rusland og Natos stilling overfor denne. Kirsten Bach er analytiker og sprogofficer og vi ser meget frem til at høre om hendes erfaringer. Hun har en spændende militær baggrund som sprogofficer (Polsk) uddannet på Forsvarsakademiet (VUT II) og har en civil uddannelse som cand. mag i historie og tysk. Endvidere har hun gjort tjeneste på Balkan og i Vestafrika.
17. April, tirsdag kl 19:00: Våbenmodtagelse via luftpost.
Her beskæftiger vi os med 2. verdenskrigs våbennedkastninger og Søren Christian Flensted har valgt den fynske vinkel på dette. Han vil komme ind på ikke bare de steder hvor nedkastningerne skete, men også forskellige episoder i forbindelse med modtagelserne.
4. maj, fredag kl 19:00: Mindehøjtidelighed i anledning af Danmarksbefrielsesdag i Ansgar Anlæg – arrangeret af 4. maj-komiteen http://www.4majkomiteen.dk
Der vil være deltagelse fra museet

 

Ret til ændringer i foredragsrækken forbeholdes