Foredragsrække 2018

(Bemærk: Parkering på Hunderupskolens parkeringsplads ved Solfaldsvej. Derfra nås soldaterhjemmet bedst via det gamle kaserneområde)

Medlemmer har gratis adgang til foredragene. Entre for ikke medlemmer er kr.  25,00.

Endnu en gang har vi sammensat et spændende og alsidigt program for det næste halve år. Vi lægger hårdt ud med to foredrag på række. Kom glad – og tag vennerne med!

Tirsdag d.11. september 2018: Civilingeniør P. B. Laursen vil fortælle om den kunstige havn, Mullberry Harbour, der blev konstrueret i forbindelse med de allieredes landgang i Normandiet. Foredraget afholdes hos firmaet Rambøll, Englandsgade 25, Odense. Henset til at foredragsholderen har andre forpligtelser senere på dagen afholdes foredraget kl. 16:15. Af praktiske grunde bedes tilmelding foretaget til O. V. Pedersen  på tlf. 21 40 15 85 eller på e-mailadressen MILMUS@MILMUS.dk senest 04. september. Der vil være mulighed for køb af forfriskning (sandwich og øl/vand)til en pris af kr. 50,00.

Tirsdag d. 18. september 2018: Major S. H. Iversen vil fortælle om klargøring og ombygning af nogle af hærens kampvogne inden afsendelse til indsats i Afghanistan i 2007. Majorens førstehåndskendskab til sagen gør det til et ganske unikt arrangement. Foredrager afholdes på Dannevirke.

Tirsdag d. 9. oktober 2018: Dan Mouritzsen vil fortælle om Den tyske Værnemagts brug af Silkeborg Søbad og om Mouritzsens opbygning af museet omhandlende søbadet i tysk tjeneste.

Tirsdag d. 23. oktober 2018: Er vi så heldige at få Major N. Vistisen, som foredragsholder og han vil berette om de allieredes landgang på Normandiet i sommeren 1944. Et emne, der altid er relevant og populært.

Tirsdag d. 13. november 2018: Kommer Kaptajn Chr. Aziz og fortæller om sin uddannelse som sprogofficer og om sin deltagelse i jagt på pirater i Aden-bugten.

 

Ret til ændringer i foredragsrækken forbeholdes