Forening og stab

Bestyrelsen:
Lars Neumann, formand
Leif Mosegaard, næstformand
Søren Rabenhøj, sekretær
Tine Ørnhøj, kasserer
Kristine Bjerno
Anders Skjødt Sørensen
Ove Verner Pedersen, daglig leder af MILMUS
Suppleant: Svend Karnvad
Tilforordnede:
Per Chr. Andersen
Gunner Pedersen,
Johannes Lollesgaard
Svend Kraul

Revisorer: Jørgen Emdal Larsen og Ole Strunge Madsen

Museets stab:
Ove Verner Pedersen, daglig leder
Søren Rabenhøj, sekretær
Svend Arne Sørensen, bibliotek
Finn Antonsen, bibliotek
Kristine Bjerno, digitale medier

Kustoder:
Lars Neumann
O.V. Pedersen
Søren Rabenhøj

Ole Madsen
Hans Junker Dreiøe
Peter Davidsen
Søren Baj Lund
Jørgen M. Hansen
Svend Arne Sørensen
Finn Antonsen
Henrik HF Pedersen
Jan Ove Rasmussen
Svend Erik Grønvald
Anders Mortensen
Gunnar Bach Johansson
Svend Kraul

Formidlingsudvalg:
Kristine Bjerno
Per Chr. Andersen

Fondsansøgninger:
Per Chr. Andersen og Johannes Lollesgaard

Kommunikationsudvalg:
Kristine Bjerno
Søren Rabenhøj

Foredragsudvalg:
O.V. Pedersen
Flere udvalg er forberedt og aktiveres når der foreligger konkrete opgaver