Fynske Livregiments historie

flr-krigs-hist

 

 

 

 

I løbet af 1600-tallet var Danmark og Sverige i krig ikke færre end fire gange, men den første var den såkaldte “Kalmarkrig”, 1611-1613 og denne var den direkte årsag til at Fynske Livregiment blev oprettet d. 17.november 1614.

Regimentet deltog i sin 377år lange historie i samtlige krige, og hvor ses på kortet herover som Danmark var involveret i.

Bataljoner af Fynske Regiment var i 1600 og 1700 tallet i to tilfælde udlånt til fremmed krigstjeneste.

Den første gang i årene 1689-1698 til engelsk krigstjeneste under religionskrigen i Irland og  deltog derefter i kampene mod franskmændene i Flandern. Igen fra 1699-1713 indgik en fynsk bataljon i den danske styrke på 10.500 mand, som blev udlejet til engelsk-hollandsk tjeneste under den spanske arvefølgekrig.
Betegnelser for regimentet:

17 November 1614 – Fynske Fenle Knægte af Jydske Regiment Landsfolk
1661 – Fyenske Landregiment til Fods
1679 – Fyenske Regiment
1729 – Prins Frederiks Regiment
1730 – Fyenske geworbne Regiment
1749 – Kronprins Christian Regiment
1766 – Kongens Regiment
1808 – Kronens Regiment til Fods
1839 – 3. Livregiment til Fods
1842 – 4. Linie Infanteri-Bataillon
1860 – 4. Infanteri-Bataillon
1863 – 4. Infanteri-Regiment
1865 – 4. Infanteri-Bataillon
1867 – 4. Bataillon
1 November 1951 – Fynske Livregiment (6. Regiment)

(Delvis efter: ‘Fast i Nød’. Fynske Livregiment 1614-1964 (Hans Henrik Jacobsen)