Om MILMUS

N⇒

Museets indretning: milmus-indretning-2

 

Fyns Militærhistoriske Museum blev i 1983 oprettet i “Vinterkasernen” på Odense Kaserne. Udstillingen i Hovedbygningen på Kragsbjerggård blev indviet den 17. november 2002.
AUG 2015 flyttede museet til lokalerne i Dannebrogsgade 1 (vis-à-vis Danmarks Jernbanemuseum).

Samlingen var fra begyndelsen tænkt som en vandring gennem Fynske Livregiments historie fra regimentets oprettelse i 1614 til dets nedlæggelse i 1991. Men det viste sig svært at begrænse samlingen til at være et regimentsmuseum. Inden længe henvendte soldaterforeningen ”The Danish Association of Ex-Army Men’s Club 1945” sig og derefter repræsentanter fra det fynske hjemmeværn med anmodning om at få en niche, hvor effekter med museal værdi kunne fremvises.

Eftersom Fynske Livregiment har afgivet meget mandskab til tjeneste i udlandet i    FN-, EU-, NATO- og OSCE- regi, var det naturligt også at oprette en udstilling, hvor effekter hjembragt fra brændpunkterne i den store verden er udstillet.

I forbindelse med indretning af stuen med genstande fra besættelsestiden 1940-45, var det naturligt også at oprette en udstilling om den fynske modstandsbevægelses virke og fortjenester.

Så samlingen kom efterhånden til at omfatte mere end Fynske Livregiments historie.