Musikkorpsets besætning 1953 – 1997

Jeg er nys blevet gjort opmærksom på at Kurt Jensens navn mangler på denne oversigt – så snart jeg har fået bekræftet oplysningerne om dato etc kommer han på – Museet beklager dybt denne fejl!!

Musikkorpsets  besætning  1953-1997
Musikkorpset var besat med 1 musikdirigent og 16 faste musikere (heraf én med funktion som stabstambour og én som vicedirigent). Desuden (som regel) 5 værnepligtige musikere. – Mange musikere (såvel professionelle som amatører) har på den måde haft stor gavn af deres soldatertid. Strygere og træblæsere har fungeret i slagtøjsgruppen. Ordningen med værnepligtige musikere ophørte i 1973. Derudover har der i perioder været løsere ansatte assistenter under forskellige ansættelsesforhold.

Musikdirigent :
1953 – 1961  : Hans W. Kofoed
1962 – 1976  : Paul Jacobsen
1976 – 1977  : Alex Hansen (konstitueret)
1977 – 1997  : Erik  Hammerbak
Vicedirigent :
1953 – 1961  : Hans Ejler Skjerning
1961 – 1983  : Alex Hansen
1983 – 1988  : Arne Kærslund
1988              : Ove Rungstrøm
1988 – 1996  : Kaj Kruse
1996 – 1997  : Per Hyttel
Stabstambour :
1953 – 1981  : Niels Danielsen
1981 – 1997  : Axel Tornehave
Piccolo  1 :
1953 – 1968  : Harry Kusk
1968 – 1988 : Poul Erik Hansen
1989 – 1990 : Birgitte Leth Jensen
1991 – 1992  : Rikke Øland
1992 – 1997  : Olav Ploug-Jørgensen
Piccolo  2 :
1953 – 1968  : Poul Erik Hansen
1968 – 1973  : Tonny Eliasen
I korte perioder omkring 1968 spillede Jørn William Knudsen og Tage Nicolaisen også piccolo. Fra 1953 blev der spillet med As piccolo, som var 1. stemmen (Harry Kusk), og Es piccolo, som var 2. stemmen (Poul Erik Hansen). Fra 1968 blev der spillet med 2 Es cornetter med Poul Erik Hansen på 1. stemmen. I 1973 blev 2. piccolostemmen  nedlagt. Man brugte i stigende grad  brass band arrangementer, hvor der kun var én piccolostemme.
Cornet 1 :
1953 – 1963  : Arne Christensen
1963 – 1989  : Martin Møller
1989 – 1997  : Per Hyttel
Cornet 2 :
1953 – 1966  : Alex Hansen
1967 – 1997  : Jørn William Knudsen
Trompet 1 :
1953 – 1955  : Harald Huess
1955 – 1961 : Per Iversen
1961 – 1988  : Arne Kærslund
1988 – 1997  : John Frederiksen
Trompet 2 :
1953 – 1955  : Per Iversen
1955 – 1988 : Kurt Pedersen  (assistenter i DMF-perioden)
1989 – 1997  : Martin Møller
Trompet 3  / Cornet 3 :
1953 – 1963  : Oscar Christensen (Niels Danielsen)
1963 – 1966  : Arne Christensen
1966 – 1970  : Tage Nicolaisen
Horn 1 :
1953 – 1968  : Frode Pedersen  (althorn)
1968 – 1983  : Alex Hansen (althorn)
1984 – 1997  : Inge Haaning (valdhorn)
Horn 2 :
1953 – 1966  : Holger Hansen (althorn)
1967 – 1968  : Alex Hansen (althorn)
1968 – 1991  : Harry Kusk (althorn – senere valdhorn)
1991 – 1997  : Martin Cholewa (valdhorn)
Horn 3 :
1962 – 1981  : Niels Danielsen
Baryton 1 / Euphonium (Basun 1) :
1953 – 1954 : Børge Hansen
1954 – 1961 : Ole Koch Sørensen 1961 – 1962 : Ole Engler
1962 – 1997  : Kurt Jensen
Basunstemmerne var i mange år delt op i 1. 2. 3. og 4. basun. 1. basun og 4. basun blev spillet på baryton – senere benævnt som euphonium. Med indførelsen af trækbasuner (i 1963) gik man over til at betegne basunstemmerne som 1. baryton  (euphonium), 1. trombone og 2. trombone og  2. baryton.  Senere kom 3. trombone (basbasun) til.
Baryton 2 (Basun 4) :
1970 – 1997 : Tage Nicolaisen
Trombone 1 (Basun 2):
1953 – 1954  : Ole Koch Sørensen
1954 – 1969  : Ove Rungstrøm
1969 – 1979  : Ole Thrane
1979 – 1981  : Bjarne Rasmussen
1982             : Lars Haugaard
1982 – 1984  : Jan Mortensen
1984 – 1986  : N. O. B. Johansen
1987 – 1988  : Bettina E. Jensen
1988 – 1997  : Anders Christensen
Trombone 2  (Basun 3):
1953 – 1954  : Ove Rungstrøm
1954 – 1969  : Børge Hansen
1969 – 1988  : Ove Rungstrøm
1988 – 1997  : Flemming Welander
Trombone 3 (Basbasun):
1975 – 1997 : Jacob Svendsen
Tuba 1 :
1953 – 1961  : Hans Ejler Skjerning
1961 – 1968  : Ib Dahl Hansen
1968 – 1996  : Kaj Kruse  (og 1973 – 75 : Jakob Svendsen)
Tuba 2 :
1953 – 1983  : Verner Nielsen
1983 – 1987  : Finn Schumacker
1988 – 1997  : Henrik  Heick
Janitshar 1 :
1953 – 1963  : Kurt Florup
1963 – 1967  : Preben Vang Jensen
1967 – 1968  : Jan Jerichau
1969 – 1971  : Christian Halgreen
1971 – 1997  : Jan Jørgensen
Janitshar 2 :
1981 – 1997 : Axel Tornehave