Modstandskampen på Fyn

 

Kampen mod besættelsesmagten 1940-45 indtager en stadig større plads i danskernes bevidsthed. Ikke blot ‘tunge’ bøger og beretninger udgives – folkeskolens ældste klasser og gymnasierne laver projekter og skriver opgaver.

Fyns Militærhistoriske Museum er en sand guldgrube for den, der søger viden om og indsigt i denne periode af Danmarkshistorien – hvilket også historiestuderende har fundet ud af

 Her kan man læse om hvad nedkastninger omfattede og hvordan de gennemførtes:

 

Uddrag fra:
Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949 – 1999.
Udg. af Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns støtteforening 1999. 
Nedkastning af våben og materiel
Ved J. M. L. Schou-Hansen,
chef for Hjemmeværnsdistrikt SYDFYN.
Kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten 13. marts 2012.
Peder Hove:
I fuldmånens skær

 

 

 

 

 

 

 

 3 autentiske film: 
Langeland under besættelsen.
(Uden lyd / ca. 35 min.)
Billeder fra Svendborg
under besættelsen.
(Uden lyd / ca. 27 min.)
Modstandsgrupperne
på Skaarup Statsseminarium.

(Der var 3 grupper)
(Indtalt ledsagetekst / ca. 15 min.)

Pens. major Schou-Hansen, chef for Hjemmeværnsdistrikt SYDFYN :
Korte resumeer:
Til filmen: Langeland under besættelsen:
Først fra Langelands Avis, hvor Svend Orloof var redaktør.
Herefter billeder fra 9. april (nok fra Sønderjylland og København)
Sabotagebilleder
Tyskernes hjemmarch
Flygtninge på Højskolen i Rudkøbing
Flydedokken fyldt med franske og russiske krigsfanger, der strander ved Påø på Midtlangeland
Russerne fragtes med Langelandsbanen til Rudkøbing og interneres på Skolen
Englænderne modtages i Rudkøbing ved dampfærgen Langelands ankomst fra Svendborg. Englænderne kørte igennem Rudkøbing og fortsatte til såvel Nord- som Sydlangeland.
Mindehøjtidelighed på Magleby Kirkegård for en allieret flybesætning, der tidligere er begravet. (Alle amerikanske medlemmer blev senere flyttet til USA)
Englænderne returnerer til Fyn efter tre dage på øen.
Til filmen: Billeder fra Svendborg under besættelsen:
Det vides ikke. hvor indledningen er fra, men det er en af de tyske gengældes aktioner i Svendborg.
Herefter befrielsen, medlemmer af modstandsbevægelsen til parade og englændernes ankomst.