Samling af håndvåbenammunition siden 1865

IMG_3379 Samling af håndvåbenammunition, der har været anvendt i hæren siden bagladevåbnenes indførelse i 1865.
Desuden ammunition brugt af den tyske værnemagt samt ammunition leveret til den