Soldatertjeneste i udlandet

atlas-kort

Danske soldaters tjeneste i udlandet: 

I et særligt afsnit kan man  se uniformer m.v., som danske soldater har båret under deres tjeneste i udlandet i FN-, NATO-, EU eller OSCE-regi.

Ørkenuniform

Jutlandia

Tillige kan der ses billeder tilbage til den første egentlige danske FN-indsats med hospitalsskibet Jutlandia i Korea i 1950-53.

Da Koreakrigen brød ud i 1950 udrustede den danske stat hospitalsskibet Jutlandia, som blev bemandet med danske læger og sygeplejersker. I Korea arbejdede det danske personale i FN-regi og modtog for deres indsats en medalje.

Mange effekter hjembragt fra tjenesten i idlandet udstilles her også.

Bl.a. pengesedlerne som overkonstabel J. Danielsen har haft med hjem fra tjenesten i Kuwait efter golfkrigen.

Endvidere er der billeder og andre effekter tilbage til den første danske væbnede styrkes indsats i Egypten i 1956, hvor soldater fra Fynske Livregiment udgjorde omkring halvdelen af det udsendte kontingent.